Công ty Xăng dầu Phú Khánh - Petrolimex KhanhHoa

Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
20.890
21.300
20.790
21.200
19.500
19.890
16.260
16.580
15.960
16.270
14.960
15.250
Video
Loading...
Chúng tôi là PLX
Thông tin khuyến mại
Tin tập đoàn
  • Đào tạo nâng cao chất lượng dịch vụ và văn minh thương mại tại CHXD

    19/11/2019 10:35' SA
    Petrolimex Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức 04 lớp (01 lớp cho CHT, 03 lớp cho công nhân bán hàng) tập huấn cho toàn bộ CBCNV - NLĐ làm việc tại các CHXD và Kho cảng xăng dầu K2 với nội dung “Nâng cao chất lượng dịch vụ và văn minh thương mại tại CHXD”, tại Hội trường Kho cảng xăng dầu K2, TP. Vũng Tàu. Từ ngày 12.11.2019 - 15.11.2019.