Công ty Xăng dầu Phú Khánh - Petrolimex KhanhHoa

Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
19.480
19.860
19.280
19.660
18.580
18.950
18.240
18.600
15.010
15.310
13.610
13.880
Video
Loading...
Petrolimex ký sự
Thông tin khuyến mại
Tin tập đoàn
  • Kiện toàn BCĐ bảo vệ thương hiệu Petrolimex

    21/11/2017 04:09' CH
    BCĐ 679 có nhiệm vụ tham mưu, lập kế hoạch, đề xuất với Lãnh đạo Tập đoàn các biện pháp hiệu quả nhằm bảo vệ thương hiệu Petrolimex; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thành viên Tập đoàn kiểm tra, giám sát, phát hiện và báo cáo các vi phạm để kịp thời xử lý