Công ty Xăng dầu Phú Khánh - Petrolimex KhanhHoa

TIN TỨC - SỰ KIỆN
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
22.120
22.560
21.440
21.860
20.730
21.140
24.180
24.660
22.200
22.640
21.680
22.110
Video
Loading...
Chúng tôi là PLX
Thông tin khuyến mại
Tin tập đoàn
  • Petrolimex điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 03.10.2022

    03/10/2022 03:00' CH
    Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 15 giờ 00 ngày 03 tháng 10 năm 2022 cho đến kỳ điều hành giá xăng dầu tiếp theo của liên Bộ Công Thương – Tài Chính; được công khai tại website www.petrolimex.com.vn và các Công ty xăng dầu thành viên Petrolimex