Công ty Xăng dầu Phú Khánh - Petrolimex KhanhHoa

Mạng lưới cửa hàng bán lẻ

Trần Văn LễPhó trưởng Phòng TCHC - Petrolimex Phú Khánh
02:49' CH - Thứ năm, 12/01/2012
Tại Khánh Hòa : (Mã vùng 0258)

Tên cửa hàng

Địa chỉ

Điện thoại

Cửa hàng xăng dầu số 01

Đường Ngô Gia Tự, phường Tân Lập, TP Nha Trang

3.511.726

Cửa hàng xăng dầu số 02

301 Thống Nhất, Phường Phương Sài, TP Nha Trang

3.828.123

Cửa hàng xăng dầu số 03

Hòn Rớ 1, xã Phước Đồng, TP Nha Trang

3.714.273

Cửa hàng xăng dầu số 04

Đường 23/10, Phường Phương Sơn, TP Nha Trang

3.822.278

Cửa hàng xăng dầu số 05

Cảng cá Vĩnh Lương, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang

3.728.766

Cửa hàng xăng dầu số 06

Tổ 14, Vĩnh Trường, TP Nha Trang

3.881.435

Cửa hàng xăng dầu số 07

Thôn Võ Tánh, Xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang

3.839.112

Cửa hàng xăng dầu số 08

Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang

3.890.101

Cửa hàng xăng dầu số 09

Thôn bãi giếng 1, xã Cam hải Tây, TP Cam Ranh

3.859.226

Cửa hàng xăng dầu số 10

Xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

3.842.103

Cửa hàng xăng dầu số 11

Thị Trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh

3.762.234

Cửa hàng xăng dầu số 12

Thị Trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh

3.850.257

Cửa hàng xăng dầu số 14

Xã Cam Thịnh Đông, Thành phố Cam Ranh

3.854.518

Cửa hàng xăng dầu số 15

Thôn Thạch Thành, Xã Ninh Quang, Thị xã Ninh Hòa

3.644.725

Cửa hàng xăng dầu số 16

Xã Ninh Đa, Thị xã Ninh Hòa

3.844.428

Cửa hàng xăng dầu số 17

Xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh

3.840.575

Cửa hàng xăng dầu số 18

Ngã 3 Tu Bông, Xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh

3.843.014

Cửa hàng xăng dầu số 19

36 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang

3.881.118

Cửa hàng xăng dầu số 20

Đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang

3.831.926

Cửa hàng xăng dầu số 21

Quốc lộ 1A, Khóm 1, Phường Cam Lộc, Cam Ranh

3.952.946

Cửa hàng xăng dầu số 22

Thôn Phước Trung 2, xã Phước Đồng, TP Nha Trang

3.711.377

Cửa hàng xăng dầu số 23

Quốc lộ 26, Xã Ninh Xuân, Thị Xã Ninh Hòa

3.614.114

Cửa hàng xăng dầu số 24

Thôn Vĩnh Thái, xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm

3.994.404

Cửa hàng xăng dầu số 25

Thôn Chà Liên, xã Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh

3.508.389

Cửa hàng xăng dầu số 26

Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang

3.891.756

Cửa hàng xăng dầu số 27

87 đường 23 tháng 10 – Vĩnh Hiệp – TP Nha Trang

3.891.465

Cửa hàng xăng dầu số 28

Quốc lộ 1A - Ninh Ích - Ninh Hòa - Khánh Hòa

3.624.018

Cửa hàng xăng dầu số 29Ninh Hiệp - Ninh Hòa - Khánh Hòa3.845.818
Cửa hàng xăng dầu số 30Vạn Hưng - Vạn Ninh - Ninh Hòa - Khánh Hòa3.612.613
Cửa hàng xăng dầu số 31Quốc lộ 1A - Ninh Ích - Ninh Hòa - Khánh Hòa3.624.979
Cửa hàng xăng dầu số 32Đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang3.833.028
Cửa hàng xăng dầu số 33Đường 23/10, Phương Sơn, TP.Nha Trang3.820.128
Cửa hàng xăng dầu số 34Diên Toàn - Diên Khánh - Nha Trang3.750.036
Cửa hàng xăng dầu số 35Vạn Thọ - Vạn Ninh - Khánh Hòa3.938.345
Cửa hàng xăng dầu số 36Vạn Khánh - Vạn Ninh - Khánh Hòa3.934.234
Cửa hàng xăng dầu số 37Cam Thịnh Đông - Cam Ranh - Khánh Hòa3.865.099
Cửa hàng xăng dầu số 38Ninh Thủy - Ninh Hòa - Khánh Hòa3.902.262
Cửa hàng xăng dầu số 40Thôn Xuân Sơn, Xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang3.891.056
Cửa hàng xăng dầu số 41Thôn Võ Kiện, Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa3.900.069
Cửa hàng xăng dầu số 42Thôn Phước Hạ, Xã Phước Đồng, TP Nha Trang3.711.039

Cửa hàng GAS số 1

301 Thống Nhất, Phương Sài, TP Nha Trang

3.822.551

Cửa hàng GAS số 236 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang3.887.349
Cửa hàng GAS số 3Số 2 Đường 2/4, Vĩnh Hải, TP Nha Trang3.832.818


Tại Phú Yên: (Mã vùng 0257)

Tên cửa hàng

Địa chỉ

Điện thoại

Cửa hàng xăng dầu số 01

Xã Bình Kiến - TP.Tuy Hòa - Phú Yên

3.846.423

Cửa hàng xăng dầu số 02

Phường 2 - TP.Tuy Hòa - Phú Yên

3.823.303

Cửa hàng xăng dầu số 03

Phường 4 - TP.Tuy Hòa - Phú Yên

3.824.251

Cửa hàng xăng dầu số 04

Phường 2 - TP.Tuy Hòa - Phú Yên

3.836.651

Cửa hàng xăng dầu số 05

Xã Hòa An - Phú Hòa - Phú Yên

3.889.123

Cửa hàng xăng dầu số 06

Xã An Phú - TP.Tuy Hòa - Phú Yên

3.847.069

Cửa hàng xăng dầu số 07

Hòa Vinh - Đông Hòa - Phú Yên

3.531.136

Cửa hàng xăng dầu số 08

Xã Xuân Lộc - TX Sông Cầu - Phú Yên

3.711.321

Cửa hàng xăng dầu số 09

Phước Lý - TX Sông Cầu - Phú Yên

3.875.299

Cửa hàng xăng dầu số 10

An Cư - Phú Tân - Tuy An - Phú Yên

3.865.325

Cửa hàng xăng dầu số 11

Gềnh Đỏ - Xuân Thọ 2 - Sông Cầu - Phú Yên

3.743.109

Cửa hàng xăng dầu số 12

Xuân Hòa - Sông Cầu - Phú Yên

3.721.045

Cửa hàng xăng dầu số 14

Thị Trấn Chí Thạnh - Tuy An - Phú Yên

3.767.847

Cửa hàng xăng dầu số 15

An Dân - Tuy An - Phú Yên

3.866.295

Cửa hàng xăng dầu số 16

Cảng Cá Tiên Châu - Tuy An - Phú Yên

3.755.894

Cửa hàng xăng dầu số 17

Xã An Hòa, Tuy An - Phú Yên

3.782.378

Cửa hàng xăng dầu số 18

Xã An Phú - TP.Tuy Hòa - Phú Yên

3.793.246

Cửa hàng xăng dầu số 19

Đèo cả, Hòa Xuân Nam, Đông Hòa - PY

3.511.678

Cửa hàng KD Gas 235

235 Trần Hưng Đạo, Tuy Hòa - Phú Yên

3.824.581

Kho dự trữ Bình Kiến

Xã Bình Kiến, Tuy Hòa - Phú Yên

3.846.425

Tại Ninh Thuận: (Mã vùng 0259)

Tên cửa hàng

Địa chỉ

Điện thoại

Cửa hàng xăng dầu số 01

Thôn Cà Đú, Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận

3.871.013

Cửa hàng xăng dầu số 03

P. Phủ Hà, Tp. Phan Rang, Ninh Thuận

3.824.552

Cửa hàng xăng dầu số 04

P. Kinh Dinh, Tp. Phan Rang, Ninh Thuận

3.824.791

Cửa hàng xăng dầu số 05

Long Bình, An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận

3.868.104

Cửa hàng xăng dầu số 06

Tt. Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận

3.868.633

Cửa hàng xăng dầu số 07

Cà Ná, Thuận Nam, Ninh Thuận

3.761.326

Cửa hàng xăng dầu số 08

P. Phước Mỹ, Tp. Phan Rang, Ninh Thuận

3.824.279

Cửa hàng xăng dầu số 09

P. Đô Vinh, Tp. Phan Rang, Ninh Thuận

3.888.343

Cửa hàng xăng dầu số 10

Mỹ Hải, Tp. Phan Rang, Ninh Thuận

3.838.347

Cửa hàng xăng dầu số 11

Lâm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận

3.852.211

Cửa hàng xăng dầu số 12

Tt. Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận

3.873.012

Cửa hàng xăng dầu số 14

Nhơn Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận

3.879.010

Cửa hàng xăng dầu số 15

Phước Dinh, Ninh Phước, Ninh Thuận

3.869.230

Cửa hàng xăng dầu số 16

Tân Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận

3.878.605

Cửa hàng xăng dầu số 17

Phước Nam, Thuận Nam, Ninh Thuận

3.867.001

Cửa hàng xăng dầu số 18

Cà Ná, Thuận Nam, Ninh Thuận

3.761.992

Cửa hàng xăng dầu số 19

P. Tấn Tài, Tp. Phan Rang, Ninh Thuận

3.821.483

Cửa hàng xăng dầu số 20

P. Phủ Hà, Tp. Phan Rang, Ninh Thuận

3.823.044

Cửa hàng xăng dầu số 21

xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận

3.870.774

Cửa hàng xăng dầu số 22

Cà Ná, Thuận Nam, Ninh Thuận

3.625.424

Cửa hàng xăng dầu số 23

Khu phố 4 - Thị trấn Tân Sơn - Huyện Ninh Sơn -NT

3.856.079

Cửa hàng GAS749, Thống Nhất, Phan Rang, Ninh Thuận3.825.156
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn